Huisregels Skandia Zeepkistenrace Festival

De organisatie van het Skandia Zeepkistenrace Festival heet u van harte welkom en hoopt dat u een prettige tijd heeft op ons festival. In beginsel gelden de regels als op de openbare weg. Wij verzoeken u de volgende aanvullende regels ook in acht te nemen.

 1. Huisdieren zijn toegestaan, mits zij zijn aangelijnd en geen overlast veroorzaken voor de andere gasten en bezoekers.
 2. Barbecueën, kampvuur en vuurkorven zijn niet toegestaan i.v.m. brandgevaar, met uitzondering van de vuurschalen van de organisatie.
 3. Het verbranden van hout, op welke manier dan ook, is niet toegestaan voor de gasten. De organisatie zorgt voor veilige plaatsen voor o.a. vuur (mits toegestaan door brandweer).
 4. Op het festivalterrein (gehele sportpark Orderbos) is het gebruik en bezit van drugs verboden.
 5. Het is verboden te graven of anderszins het gras en bos te beschadigen.
 6. Parkeren kan op de door de organisatie aangegeven plaatsen. U dient de instructies te volgen.
 7. Gebruik de containers van het festivalterrein en werp geen vuil op het terrein of tussen de beplanting. Het afval wordt gescheiden ingezameld.
 8. De organisatie is gerechtigd de toegang tot het terrein te verbieden of al aanwezige bezoekers verder verblijf op het festival te ontzeggen.
 9. Houd de toiletten en het terrein schoon.
 10. Schade veroorzaakt aan opstallen, begroeiing of andere eigendommen van de organisatie, derden en/of de gemeente zullen aan de betrokkenen in rekening worden gebracht.
 11. De organisatie van het festival laat bezoekers op eigen risico tot het terrein toe. Zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of ongevallen door derden veroorzaakt. Door betreden van het terrein doen bezoekers uitdrukkelijk afstand tegenover de Stichting Doe-Kids en andere betrokkenen bij de organisatie van enig recht op schadevergoeding.
 12. Bij slecht weer wordt het festival (voortijdig) beëindigd. Ook bij calamiteiten kan een organisatie besluiten (een deel van) het festival te beëindigen. U dient de aanwijzingen die via de geluidinstallatie wordt aangegeven op te volgen.