Reglement zeepkistenrace

Een festival kan niet zonder enkele goede regels en richtlijnen om alles soepel te laten verlopen. Voor onze zeepkistenrace vind je onderstaand de belangrijkste regels.

Kwaliteit parcours
Het parcours is afgestemd op vaardigheden die men van een kind in de betreffende leeftijdscategorie mag verwachten. De race vindt plaats op een verharde, geasfalteerde weg. De veiligheid van deelnemers en bezoekers wordt zo veel mogelijk gewaarborgd door het plaatsen van dranghekken en/of autobanden.

Kwaliteitseisen zeepkist
De deelnemers dienen ervoor te zorgen dat hun zeepkist veilig en deugdelijk is. De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, omstanders en bezoekers van de race.

Deelnemende zeepkisten dienen minimaal te voldoen aan onderstaande criteria:

  1. De zeepkist is een zelf gebouwd of verbouwd voertuig. Een omgebouwde skelter is toegestaan.
  2. De zeepkist mag niet voorzien zijn van een aandrijving; trappers met aandrijving, een motor en/of andere aandrijving is niet toegestaan.
  3. De zeepkist heeft ten minste vier wielen, een deugdelijke rem en een veilige bestuurderszitplaats.
  4. Het gewicht van de zeepkist is ten hoogste 45 kilo
  5. De uitslag van de wielen van de zeepkist is begrensd; ten opzichte van rechtdoor mag ieder wiel niet meer dan 25 graden draaien.
  6. Er mag tijdens de race slechts een (1) persoon in de zeepkist.

Wij adviseren rubberen luchtbanden te gebruiken.

Kledingeisen coureur
De coureur moet minimaal een helm dragen. Het dragen van knie-, en elleboogbeschermers wordt aan het oordeel van de begeleider van de coureur overgelaten. Bij de huurkisten is een beschermings-set inbegrepen.

Inschrijving
Deelname aan de race is alleen mogelijk via het inschrijfformulier van deze website.

Aanmelding
Iedere deelnemer meldt zich op de dag van de race, tussen 10.00 en 11.00 uur, eerst bij de aanmeldingspost. De volwassen begeleider van de coureur ondertekent daar een formulier. Je tekent ervoor dat je het reglement gelezen heeft en akkoord gaat met het reglement en je deelname. Je ontvangt dan een startnummer en veiligheidsspeldjes. Dit startnummer dient voor op de kleding van de coureur bevestigd te worden, zodanig dat het duidelijk zichtbaar is als de coureur in zijn zeepkist zit. 

Technische keuring
Na de aanmelding wordt iedere zelfgebouwde zeepkist gekeurd. Gecontroleerd wordt of de zeepkist aan de genoemde kwaliteitseisen voldoet. De organisatie kan een in hun ogen onveilige zeepkist weerhouden van deelname aan de race. De keuring vindt plaats op de dag van de race, tussen 10.20 en 11.30 uur. Bij goedkeur ontvang je een sticker die duidelijk zichtbaar, voorop de zeepkist bevestigd moet worden.

Huurkisten
Huur je een zeepkist dan krijg je bij aanmelding te horen welke zeepkist aan jou is toegewezen. Het kan zijn dat je de huurkist moet delen met andere coureurs. De begeleiders overleggen dan in welke volgorde ze de huurkist gebruiken. De huurkisten staan bij de finish van het parcours.

De race
De hindernis(sen) die tijdens de race genomen moet(en) worden, zullen op de dag van de race bekend gemaakt worden. Voorafgaande aan de race is er voor alle coureurs gelegenheid om test te rijden.

De wedstrijd is verdeeld in twee leeftijdscategorieën, te weten 5 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar.

Er zijn meerdere manches per leeftijdscategorie. De manches voor de leeftijdscategorie 5 t/m 8 jaar worden als eerste verreden, daarna die voor de 9 t/m 12-jarigen.

Winnaar is degene die het parcours het snelst op de juiste wijze heeft afgelegd. Je snelste tijd in de manches die je rijdt is maatgevend. De tijdwaarneming is bepalend.

Voor onrechtmatigheden, onreglementaire gedragingen en voor het missen van hindernissen tijdens de race wordt door de jury straftijd berekend.

Originaliteitsprijs
Tijdens de dag worden de deelnemende zeepkisten door een jury beoordeeld op creativiteit en originaliteit. De mooiste, leukste en origineelste zeepkist die bij de prijsuitreiking aanwezig is krijgt de originaliteitsprijs.

Aanmoedigingsprijs
Wat is er leuker dan je eigen zeepkist te bouwen. Er is een leuke prijs voor de snelste coureur in een huurkist die bij de prijsuitreiking aanwezig is.

Doorgang zeepkistenfestival
Bij minder dan 25 inschrijvingen komt de zeepkistenrace te vervallen. Dit wordt dan direct bekend gemaakt aan hen die zich hebben ingeschreven.

Risico en aansprakelijkheid
Deelname aan het Skandia zeepkistenracefestival is op eigen risico van de deelnemers. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of opgelopen letsel van de deelnemers aan de race, noch voor eventuele schade en/of opgelopen letsel van derden (bezoekers) toegebracht door deelnemers of bezoekers voor, tijdens of na de race.

Over de uitslag van de race kan op geen enkele wijze gereclameerd worden.